TSG staat voor Twents Songschrijvers Gilde.

Volg het Twents Songschrijvers Gilde ook op Facebook.


Twents Songschrijvers Gilde

Het Gilde is een initiatief van singer-songwriter Arthur Adam en is opgezet om singer-songwriters een netwerk te bieden, om zo meer shows te kunnen doen en elkaar te kunnen ondersteunen. Atak heeft het Gilde met open armen ontvangen en hebben ondersteuning geboden bij verschillende zaken. Zo organiseert Atak eens per maand een Open Mic Night, zodat het Gilde een thuisbasis heeft en elkaar kan blijven ontmoeten. Ook heeft Atak gezorgd dat het Gilde zich zichtbaarder heeft kunnen maken door middel van een logo. Ook komen eens per maand de culture partners samen waar het Gilde mee samenwerkt. Hier worden activiteiten besproken, wordt er een gezamenlijke flyer voor de shows gemaakt en worden er nieuwe initiatieven in samenspraak bedacht.

Kortom, een broedplek voor de singer-songwriters uit de regio!Volg ons:

Beste bezoekers en popliefhebbers,

De rechtbank Overijssel, locatie Almelo, heeft op 31 januari 2018 het faillissement uitgesproken van de Stichting Atak, Podium voor Moderne Muziek, met aanstelling van mr. P. Weenink (Weenink Bedrijfsadvocatuur | WEENINC) tot curator.

De geplande concerten zullen geen doorgang vinden. Ook de overige activiteiten, waaronder de verhuur van oefenruimte, zijn gestaakt.

Veel bezoekers van Atak hebben contact opgenomen met vragen over het faillissement en de gevolgen daarvan voor hun persoonlijke situatie. Veel van de individuele vragen zijn van gelijke aard en/of strekking en zien op de afhandeling van reeds betaalde tickets voor een geannuleerd concert. Voor die situatie geldt het volgende:
Als gevolg van het faillissement van Atak kan er door Atak geen uitvoering meer worden gegeven aan het concert. Er is getracht de concerten elders onder te brengen maar die inspanningen hebben geen resultaat opgeleverd. Indien u reeds heeft betaald voor een ticket, heeft u een vordering op Atak omdat de betaling door de curator niet kan worden teruggestort. U kunt uw vordering uit hoofde van de betaling indienen via: faillissementen@weeninc.nl. U dient uw betaalbevestiging mee te zenden. Uw vordering wordt hiermee op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren geplaatst. In een later stadium van het faillissement zal de curator u informeren over een eventuele (gedeeltelijke) uitkering aan de concurrente crediteuren.

Bovenstaande procedure geldt overigens voor alle crediteuren van Atak. Indien u een vordering heeft op Atak, dan kunt u uw vordering indienen via: faillissementen@weeninc.nl

Indien u met bovenstaande geen antwoord heeft gekregen op uw vraag, kunt u uw vraag richten aan bovengemeld mailadres. De curator heeft het streven om uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden. De curator vraagt uw begrip voor de eventuele vertraging in de beantwoording van uw vraag.

×