TSG staat voor Twents Songschrijvers Gilde.

Volg het Twents Songschrijvers Gilde ook op Facebook.


Twents Songschrijvers Gilde

Het Gilde is een initiatief van singer-songwriter Arthur Adam en is opgezet om singer-songwriters een netwerk te bieden, om zo meer shows te kunnen doen en elkaar te kunnen ondersteunen. Atak heeft het Gilde met open armen ontvangen en hebben ondersteuning geboden bij verschillende zaken. Zo organiseert Atak eens per maand een Open Mic Night, zodat het Gilde een thuisbasis heeft en elkaar kan blijven ontmoeten. Ook heeft Atak gezorgd dat het Gilde zich zichtbaarder heeft kunnen maken door middel van een logo. Ook komen eens per maand de culture partners samen waar het Gilde mee samenwerkt. Hier worden activiteiten besproken, wordt er een gezamenlijke flyer voor de shows gemaakt en worden er nieuwe initiatieven in samenspraak bedacht.

Kortom, een broedplek voor de singer-songwriters uit de regio!Volg ons: