TOP TSG

Talent Ontwikkelings Plan
Twents Songschrijvers Gilde

Dit is een coachingstraject voor singer-songwriters uit Twente. In maart 2014 werd dit project voor het eerst gestart. In een aantal weken werden de artiesten gecoacht op muzikaal vlak en werden zij getraind om zich staande te houden in de muziekwereld. Het TSG werd hierin betrokken om muzikale coaching en netwerkuitbreiding te kunnen geven. Inmiddels kent TOP TSG alweer 3 jaargangen en het vierde jaargang ging van start op 18 februari 2017.

TOP TSG 2017 bestaat uit:
- Iris Snellenburg
- Leroy Helledoorn
- Merijn Besselink
- Oscar Rodenburg
- Rosalie Meijer
- Wouter Asveld.

In 2017 krijgt het project wel een aantal veranderingen, zo zijn er meer mogelijkheden voor individuele coaching in het project gebracht. Op deze manier kunnen de singer-songwriters begeleid worden om het muzikale pad te kiezen waar zij thuishoren. Dit kan zijn door solo verder te gaan, maar ook het helpen bij het formeren van een band rondom de muzikant is een denkbaar scenario. De opzet met het aanbieden van coaching/workshops, gevolgd door een reeks optredens en het opnemen van een album blijft wel hetzelfde.

Op de foto's rechts zie je de deelnemers van 2017, van boven naar onderen zijn dit:
Iris Snellenburg, Leroy Helledoorn, Merijn Besselink, Oscar Rodenburg, Rosalie Meijer en Wouter Asveld.

Alle nieuwtjes zijn te volgen op Facebook

Volg ons: