Samenwerking

Binnen het Podiumplan is er ook een samenwerking tussen de podia in Overijssel. Samen met de collega's van Metropool, Burgerweeshuis en Hedon wordt samengewerkt om voor de bands waar ieder podium mee heeft samengewerkt nog een stapje verder te gaan. Dit doen we door Songcamp te organiseren. Ieder podium vaardigt een band af, deze band krijgt een weekend vol met workshops en masterclasses!

Podiumplan Overijssel

Het Podiumplan Overijssel is een overkoepelde naam voor de activiteiten die Atak kan uitvoeren door middel van de financiƫle steun van Provincie Overijssel op gebied van talentontwikkeling. Bands worden geholpen bij het organiseren en uitvoeren in de praktijk van 'bandzaken'. Een voorbeeld hiervan kan het opzetten van een EP release zijn.

Buiten Atak wordt er ook gezocht naar mogelijkheden om de lokale talenten in het zonnetje te zetten. Dat doen we door de verbinding te zoeken met andere lokale initiatieven, zoals bijvoorbeeld Green Vibrations. De afgelopen paar jaar werd er samengewerkt om een bandpodium te realiseren.

Volg ons: