Samenwerking

Binnen het Podiumplan is er ook een samenwerking tussen de podia in Overijssel. Samen met de collega's van Metropool, Burgerweeshuis en Hedon wordt samengewerkt om voor de bands waar ieder podium mee heeft samengewerkt nog een stapje verder te gaan. Dit doen we door Songcamp te organiseren. Ieder podium vaardigt een band af, deze band krijgt een weekend vol met workshops en masterclasses!

Podiumplan Overijssel

Het Podiumplan Overijssel is een overkoepelde naam voor de activiteiten die Atak kan uitvoeren door middel van de financiƫle steun van Provincie Overijssel op gebied van talentontwikkeling. Bands worden geholpen bij het organiseren en uitvoeren in de praktijk van 'bandzaken'. Een voorbeeld hiervan kan het opzetten van een EP release zijn.

Buiten Atak wordt er ook gezocht naar mogelijkheden om de lokale talenten in het zonnetje te zetten. Dat doen we door de verbinding te zoeken met andere lokale initiatieven, zoals bijvoorbeeld Green Vibrations. De afgelopen paar jaar werd er samengewerkt om een bandpodium te realiseren.

Volg ons:

Beste bezoekers en popliefhebbers,

De rechtbank Overijssel, locatie Almelo, heeft op 31 januari 2018 het faillissement uitgesproken van de Stichting Atak, Podium voor Moderne Muziek, met aanstelling van mr. P. Weenink (Weenink Bedrijfsadvocatuur | WEENINC) tot curator.

De geplande concerten zullen geen doorgang vinden. Ook de overige activiteiten, waaronder de verhuur van oefenruimte, zijn gestaakt.

Veel bezoekers van Atak hebben contact opgenomen met vragen over het faillissement en de gevolgen daarvan voor hun persoonlijke situatie. Veel van de individuele vragen zijn van gelijke aard en/of strekking en zien op de afhandeling van reeds betaalde tickets voor een geannuleerd concert. Voor die situatie geldt het volgende:
Als gevolg van het faillissement van Atak kan er door Atak geen uitvoering meer worden gegeven aan het concert. Er is getracht de concerten elders onder te brengen maar die inspanningen hebben geen resultaat opgeleverd. Indien u reeds heeft betaald voor een ticket, heeft u een vordering op Atak omdat de betaling door de curator niet kan worden teruggestort. U kunt uw vordering uit hoofde van de betaling indienen via: faillissementen@weeninc.nl. U dient uw betaalbevestiging mee te zenden. Uw vordering wordt hiermee op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren geplaatst. In een later stadium van het faillissement zal de curator u informeren over een eventuele (gedeeltelijke) uitkering aan de concurrente crediteuren.

Bovenstaande procedure geldt overigens voor alle crediteuren van Atak. Indien u een vordering heeft op Atak, dan kunt u uw vordering indienen via: faillissementen@weeninc.nl

Indien u met bovenstaande geen antwoord heeft gekregen op uw vraag, kunt u uw vraag richten aan bovengemeld mailadres. De curator heeft het streven om uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden. De curator vraagt uw begrip voor de eventuele vertraging in de beantwoording van uw vraag.

×