Cultuureducatie

Atak houdt zich, naast het boeken van de vetste bands en het ondersteunen van lokaal talent, bezig met cultuureducatie. Atak vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren al op jonge leeftijd in contact komen met (pop)muziek. Daarom organiseren we activiteiten voor het primair- en voortgezet onderwijs. We zijn doorlopend bezig om het educatieve aanbod te verbeteren en te ontwikkelen.

Basisonderwijs (Primair onderwijs)

Atak is één van de twaalf culturele instellingen in Enschede die zijn aangesloten bij Culturage. Culturage is een initiatief vanuit de landelijke cultuurregeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Samen met de culturele instellingen willen we dat cultuureducatie verankerd wordt in het huidige basisonderwijs. Dus meer kunst en cultuur in de klas! We werken vanuit de raamwerken podiumkunsten, beeldende kunst en cultureel erfgoed. Atak en onze buren van het Wilminktheater zijn ambassadeur van de Enschedese pilotschool de Prinseschool (www.prinseschool.nl). Daarnaast zijn we ambassadeur van de Willem van Oranjeschool (www.willemvanoranjevco.nl). Samen hebben we al een aantal activiteiten gedaan en de reacties zijn enthousiast. Naast ambassadeur zijn we ook cultureel makelaar voor de andere instellingen. Dit houdt in dat we kennis delen en naar elkaar kunnen verwijzen als een school vraagt om informatie of een activiteit dat niet binnen ons kennisgebied ligt. Zo werken we nauw samen. Culturage is een meerjarenplan en daarom zullen er regelmatig updates volgen.

Meer informatie over:
Culturage
Cultuureducatie met Kwaliteit

Voortgezet onderwijs

In de regio Enschede zijn meer dan 20 middelbare scholen. Een aantal scholen is al erg actief met cultuureducatie, sommige nog niet. Voor alle scholen organiseert Atak activiteiten. Hierbij kun je denken aan rondleidingen, DJ workshops en Atak Meeloopdagen. Voor iedere school wordt een activiteit op maat gemaakt, dat wil zeggen: voor ieder niveau of leeftijd heeft Atak een interessant aanbod.

Rondleidingen

Heb jij altijd al eens willen weten hoe de kleedkamer van Nielson eruit ziet? Of waar de Jeugd van Tegenwoordig een potje tafelvoetbal speelt? Artiesten en de crew van Atak werken samen om van jouw concert een geslaagde avond te maken. Er gaat veel werk aan vooraf... Wil je weten hoe dat gaat? Kom met jouw schoolklas ook eens een kijkje achter de schermen nemen! Scholen die reeds op bezoek zijn geweest zijn onder andere het Kottenpark, Bonhoeffer College, het AOC, De Spindel (Borne) en het Etty Hillesum Lyceum uit Deventer.

DJ workshop

Onder leiding van een bekende Enschedese DJ/producer leer je de basis van het DJ'en. Hij laat zien hoe je een beat in de andere laat overgaan en vertelt je meer over de geschiedenis van de dance. Daarna mag je zelf ook even aan de knoppen! De DJ workshop wordt gegeven door Elwin Rumplmair van Cultuurwolven (www.cultuurwolven.nl). De rondleiding en DJ workshop zijn zeer goed te combineren bij groepen vanaf 15 leerlingen.

Atak Meeloopdag

Een band of artiest is geboekt, maar wat moet er dan nog gebeuren voor het optreden begint? Loop een middag en avond mee met de productieleider van Atak. Alle aspecten komen aan bod. Je helpt bij onder andere het flyeren, het inrichten van de kleedkamers en we laten je zien wat de techniek doet. Als de band akkoord gaat eet je gezellig met ze mee en kun je 's avonds van het concert genieten! Ben je geïnteresseerd in een activiteit bij Atak? Mail dan naar renske@atak.nl

Welke andere culturele instellingen doen mee?

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede
www.wilminktheater.nl

Rijksmuseum Twenthe
www.rijksmuseumtwenthe.nl

Concordia
www.concordia.nl

De Nationale Reisopera
www.reisopera.nl

HET Symfonieorkest
www.hetsymfonieorkest.nl

Kaliber Kunstenschool
www.kaliberkunstenschool.nl

Theater Sonnevanck
www.sonnevanck.nl

Museum TwentseWelle
www.twentsewelle.nl

Tetem Kunstruimte
www.tetem.nl

Bibliotheek Enschede
www.bibliotheekenschede.nl

De Muziekbank Overijssel
www.muziekbank.nl

Volg ons:

Beste bezoekers en popliefhebbers,

De rechtbank Overijssel, locatie Almelo, heeft op 31 januari 2018 het faillissement uitgesproken van de Stichting Atak, Podium voor Moderne Muziek, met aanstelling van mr. P. Weenink (Weenink Bedrijfsadvocatuur | WEENINC) tot curator.

De geplande concerten zullen geen doorgang vinden. Ook de overige activiteiten, waaronder de verhuur van oefenruimte, zijn gestaakt.

Veel bezoekers van Atak hebben contact opgenomen met vragen over het faillissement en de gevolgen daarvan voor hun persoonlijke situatie. Veel van de individuele vragen zijn van gelijke aard en/of strekking en zien op de afhandeling van reeds betaalde tickets voor een geannuleerd concert. Voor die situatie geldt het volgende:
Als gevolg van het faillissement van Atak kan er door Atak geen uitvoering meer worden gegeven aan het concert. Er is getracht de concerten elders onder te brengen maar die inspanningen hebben geen resultaat opgeleverd. Indien u reeds heeft betaald voor een ticket, heeft u een vordering op Atak omdat de betaling door de curator niet kan worden teruggestort. U kunt uw vordering uit hoofde van de betaling indienen via: faillissementen@weeninc.nl. U dient uw betaalbevestiging mee te zenden. Uw vordering wordt hiermee op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren geplaatst. In een later stadium van het faillissement zal de curator u informeren over een eventuele (gedeeltelijke) uitkering aan de concurrente crediteuren.

Bovenstaande procedure geldt overigens voor alle crediteuren van Atak. Indien u een vordering heeft op Atak, dan kunt u uw vordering indienen via: faillissementen@weeninc.nl

Indien u met bovenstaande geen antwoord heeft gekregen op uw vraag, kunt u uw vraag richten aan bovengemeld mailadres. De curator heeft het streven om uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden. De curator vraagt uw begrip voor de eventuele vertraging in de beantwoording van uw vraag.

×