Disclaimer

Atak besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Atak is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet of technische storingen. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Privacybeleid

Atak behandelt je persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, wat betekent dat jouw gegevens alleen worden gebruikt voor datgene wat hierboven beschreven is tenzij anders overeengekomen is.

I Love My Ears

Blootstelling aan harde muziek kan leiden tot gehoorbeschadiging. Atak houdt zich aan de wettelijk vastgestelde geluidsnormen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Algemene voorwaarden

Ticket voorwaarden

  • Een hardcopy concertkaart biedt toegang tot het op de voorzijde vermelde concert aan de houder van deze kaart. Toegang voor meerdere personen geldt alleen indien expliciet vermeld op de kaart.
  • Gekochte kaarten kunnen niet worden geretourneerd. Wel kun je bij de online verkoop een annuleringsverzekering afsluiten.
  • Atak heeft het recht om een concert te verplaatsen of te annuleren. Bij verplaatsing zal Atak op verzoek het toegangsgeld vergoeden tot twee weken voorafgaand van de nieuwe concert datum. In het geval van annulering zal Atak het toegangsgeld vergoeden. Servicekosten worden niet geretourneerd.
  • Verplaatsing of annulering van het concert wordt officieel via www.atak.nl gecommuniceerd.
  • Gekochte munten tijdens evenementen van Atak kunnen niet ingewisseld worden tegen geld, u kunt deze uitsluitend blijven inleveren voor consumpties binnen Atak.
  • Let op! In Atak geldt een minimumleeftijd van 16 jaar voor concerten en 18 jaar voor dance avonden. Bezoekers jonger dan 16 jaar mogen bij concerten alleen naar binnen onder begeleiding van iemand vanaf 21 jaar. Voor sommige evenementen wordt een uitzondering gemaakt op deze minimumleeftijd. Dit wordt dan aangegeven in onze agenda.
  • Voor het online kopen van kaarten dien je een profiel aan te maken. Om een bestelling te verwerken hebben we je persoonsgegevens nodig. Je persoonsgegevens worden verwerkt in ons klantenbestand. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Je e-mailadres kunnen wij ( indien je daar toestemming voor hebt gegeven bij aanmelding) gebruiken om je via e-mail op de hoogte te houden van nieuws. Bijvoorbeeld als een concert waarvoor je kaarten hebt gekocht is afgelast. Je betaalgegevens zijn beveiligd tegen misbruik. Voor je online betaling maken wij gebruik van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd en uitgebreid zijn beveiligd.
  • Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat activiteiten worden verplaatst of geannuleerd. In dit geval zal Atak het toegangsgeld restitueren of een nieuwe datum van dezelfde activiteit aanbieden. Handel in tickets met als doel het verkrijgen van winst is niet toegestaan. Op verdenking hiervan wordt betreffende kaart en / of afhaalbewijs ongeldig gemaakt.


Poppodium Atak hanteert de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia- en Festivals). Klik hier om deze te downloaden.


Huisregels Poppodium Atak

Klik hier om de huisregels te downloaden.

Volg ons:

Beste bezoekers en popliefhebbers,

De rechtbank Overijssel, locatie Almelo, heeft op 31 januari 2018 het faillissement uitgesproken van de Stichting Atak, Podium voor Moderne Muziek, met aanstelling van mr. P. Weenink (Weenink Bedrijfsadvocatuur | WEENINC) tot curator.

De geplande concerten zullen geen doorgang vinden. Ook de overige activiteiten, waaronder de verhuur van oefenruimte, zijn gestaakt.

Veel bezoekers van Atak hebben contact opgenomen met vragen over het faillissement en de gevolgen daarvan voor hun persoonlijke situatie. Veel van de individuele vragen zijn van gelijke aard en/of strekking en zien op de afhandeling van reeds betaalde tickets voor een geannuleerd concert. Voor die situatie geldt het volgende:
Als gevolg van het faillissement van Atak kan er door Atak geen uitvoering meer worden gegeven aan het concert. Er is getracht de concerten elders onder te brengen maar die inspanningen hebben geen resultaat opgeleverd. Indien u reeds heeft betaald voor een ticket, heeft u een vordering op Atak omdat de betaling door de curator niet kan worden teruggestort. U kunt uw vordering uit hoofde van de betaling indienen via: faillissementen@weeninc.nl. U dient uw betaalbevestiging mee te zenden. Uw vordering wordt hiermee op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren geplaatst. In een later stadium van het faillissement zal de curator u informeren over een eventuele (gedeeltelijke) uitkering aan de concurrente crediteuren.

Bovenstaande procedure geldt overigens voor alle crediteuren van Atak. Indien u een vordering heeft op Atak, dan kunt u uw vordering indienen via: faillissementen@weeninc.nl

Indien u met bovenstaande geen antwoord heeft gekregen op uw vraag, kunt u uw vraag richten aan bovengemeld mailadres. De curator heeft het streven om uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden. De curator vraagt uw begrip voor de eventuele vertraging in de beantwoording van uw vraag.

×