Tips

Let op waar je staat!

Luister zo veilig mogelijk, kijk op welke plek je het beste kunt genieten en toch voldoende afstand houdt van de luidsprekers. Te dichtbij staan kan schadelijk zijn voor je gehoor.

Draag die doppen

Bij hoge geluidsdrukken is het slim om oordoppen te gebruiken. Zo hoor je goed de muziek, kun je nog steeds communiceren met je medebezoekers én bescherm je ook nog je gehoor.

Gun je oren rust

Zoek af en toe ook even een rustigere plek op om je oren een 'pauze' te geven. Zo kunnen ze even bijkomen en blijven op die manier langer geschikt om te genieten van livemuziek!

I Love My Ears!

En dat willen we zo houden...

Goede muziek hoor je graag lekker hard! Met een koptelefoon kun je zelf het volume bepalen, maar hoe doe je dat bij een band of dj? Onze locaties zorgen voor een veilig volume en verkopen oordoppen, zodat jij zo lang mogelijk kunt blíjven genieten.

Het maken van 'goed' geluid is van veel factoren afhankelijk. De technici in onze locaties werken eraan om het geluid zo te regelen dat het past bij de zaal, het optreden, het tijdstip, de drukte... Kortom: het moet optimaal zijn en zo min mogelijk je oren irriteren.

Sta je vaak in hoge geluidsdrukken? Dan is het verstandig om oordoppen te gebruiken. Als je investeert in goede doppen, word je minder moe en kun je het oplopen van gehoorschade voorkomen.

Hoe ontwikkelt jouw gehoor zich? Het is belangrijk om dat in kaart te brengen met de nieuwste onderzoekstechniek: Oto Akoestische Emissies (OAEs). Deze techniek brengt gehoorschade al in een zeer vroeg stadium aan het licht, zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden.
Hoe kom je te weten of je oordoppen je goed beschermen? Van belang is om jaarlijks de 'goede werking' (lekdichtheid) van je oordoppen te laten controleren.

Waar kun je terecht voor professionele begeleiding op vlak van preventie van gehoorschade? HearingCoach is een organisatie van preventieve audiologen gespecialiseerd in preventieve gehoorzorg.

Een jaarlijkse check van je gehoor, net zo belangrijk als de tandartscontrole!

Volg ons:

Beste bezoekers en popliefhebbers,

De rechtbank Overijssel, locatie Almelo, heeft op 31 januari 2018 het faillissement uitgesproken van de Stichting Atak, Podium voor Moderne Muziek, met aanstelling van mr. P. Weenink (Weenink Bedrijfsadvocatuur | WEENINC) tot curator.

De geplande concerten zullen geen doorgang vinden. Ook de overige activiteiten, waaronder de verhuur van oefenruimte, zijn gestaakt.

Veel bezoekers van Atak hebben contact opgenomen met vragen over het faillissement en de gevolgen daarvan voor hun persoonlijke situatie. Veel van de individuele vragen zijn van gelijke aard en/of strekking en zien op de afhandeling van reeds betaalde tickets voor een geannuleerd concert. Voor die situatie geldt het volgende:
Als gevolg van het faillissement van Atak kan er door Atak geen uitvoering meer worden gegeven aan het concert. Er is getracht de concerten elders onder te brengen maar die inspanningen hebben geen resultaat opgeleverd. Indien u reeds heeft betaald voor een ticket, heeft u een vordering op Atak omdat de betaling door de curator niet kan worden teruggestort. U kunt uw vordering uit hoofde van de betaling indienen via: faillissementen@weeninc.nl. U dient uw betaalbevestiging mee te zenden. Uw vordering wordt hiermee op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren geplaatst. In een later stadium van het faillissement zal de curator u informeren over een eventuele (gedeeltelijke) uitkering aan de concurrente crediteuren.

Bovenstaande procedure geldt overigens voor alle crediteuren van Atak. Indien u een vordering heeft op Atak, dan kunt u uw vordering indienen via: faillissementen@weeninc.nl

Indien u met bovenstaande geen antwoord heeft gekregen op uw vraag, kunt u uw vraag richten aan bovengemeld mailadres. De curator heeft het streven om uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden. De curator vraagt uw begrip voor de eventuele vertraging in de beantwoording van uw vraag.

×