Atak Crew

Ons enthousiaste team bestaat uit 200 vrijwilligers, onze jaarlijkse stagiaires en 10 vaste werknemers. Poppodium Atak is een vrijwilligersorganisatie en op alle fronten in de organisatie zijn vrijwilligers werkzaam.

Bij Atak zijn we trots op onze vrijwilligers en op hun inzet binnen de organisatie. Zij zijn het kloppende hart van de organisatie: zonder onze vrijwilligers, geen Atak!

Wil jij ook deel uit maken van ons team? Kijk gerust even verder en lees meer over de mogelijkheden en hoe je contact met ons kan opnemen.

Meerwaarde

De meerwaarde van vrijwilligerswerk is voor onze vrijwilligers vaak groter dan gedacht. Poppodium Atak biedt de waarde van zelfontplooiing, het ontwikkelen van vriendschappen, het krijgen van waardering en het opdoen van werkervaring.

Eigenlijk is het doen van vrijwilligerswerk de ultieme vorm van maatschappelijke participatie. Je geeft immers het beste van jezelf aan een instelling naar eigen keuze. Het is de combinatie die Atak de leukste en de beste vrijwilligersorganisatie maakt die je je maar kunt bedenken!

"Het was voor anderen ook te zien dat ik gegroeid was!"
- Margot

Met trots willen we ook graag vermelden dat we de kwaliteitsonderscheiding van vrijwillige inzet 'Goed Geregeld!' van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk in november 2010 in ontvangst hebben mogen nemen.

Agenda

25 mei Birth of Joy Meer info

Volg ons:

Beste bezoekers en popliefhebbers,

De rechtbank Overijssel, locatie Almelo, heeft op 31 januari 2018 het faillissement uitgesproken van de Stichting Atak, Podium voor Moderne Muziek, met aanstelling van mr. P. Weenink (Weenink Bedrijfsadvocatuur | WEENINC) tot curator.

De geplande concerten zullen geen doorgang vinden. Ook de overige activiteiten, waaronder de verhuur van oefenruimte, zijn gestaakt.

Veel bezoekers van Atak hebben contact opgenomen met vragen over het faillissement en de gevolgen daarvan voor hun persoonlijke situatie. Veel van de individuele vragen zijn van gelijke aard en/of strekking en zien op de afhandeling van reeds betaalde tickets voor een geannuleerd concert. Voor die situatie geldt het volgende:
Als gevolg van het faillissement van Atak kan er door Atak geen uitvoering meer worden gegeven aan het concert. Er is getracht de concerten elders onder te brengen maar die inspanningen hebben geen resultaat opgeleverd. Indien u reeds heeft betaald voor een ticket, heeft u een vordering op Atak omdat de betaling door de curator niet kan worden teruggestort. U kunt uw vordering uit hoofde van de betaling indienen via: faillissementen@weeninc.nl. U dient uw betaalbevestiging mee te zenden. Uw vordering wordt hiermee op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren geplaatst. In een later stadium van het faillissement zal de curator u informeren over een eventuele (gedeeltelijke) uitkering aan de concurrente crediteuren.

Bovenstaande procedure geldt overigens voor alle crediteuren van Atak. Indien u een vordering heeft op Atak, dan kunt u uw vordering indienen via: faillissementen@weeninc.nl

Indien u met bovenstaande geen antwoord heeft gekregen op uw vraag, kunt u uw vraag richten aan bovengemeld mailadres. De curator heeft het streven om uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden. De curator vraagt uw begrip voor de eventuele vertraging in de beantwoording van uw vraag.

×